جوجه کباب ران مرغ تیکا

ترکیبات : مغز ران مرغ-پیاز-پاپریکا-کنجد-سیاه دانه-نمک-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 72ساعت

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : 0تا4

بهترین روش مصرف : کبابی-گریل

وزن بسته بندی :

انرژی کیلو کالری
قند
چربی
نمک
اسید چرب ترانس