جوجه کباب ران مرغ ماسالا

ترکیبات : مغز ران مرغ-پیاز-سبزیجات-نمک-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 72ساعت

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : 0تا4

بهترین روش مصرف : کبابی-گریل

وزن بسته بندی :

انرژی کیلو کالری
قند
چربی
نمک
اسید چرب ترانس