جوجه کباب سبزیجات منجمد

ترکیبات : ران مرغ-سبزیجات-پیاز-روغن مایع-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 6ماه

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : -18

بهترین روش مصرف : کبابی-گریل

وزن بسته بندی :

انرژی کیلو کالری
قند
چربی
نمک
اسید چرب ترانس