سیب زمینی توپی

ترکیبات : سیب زمینی-روغن مایع مخصوص سیب زمینی

مدت نگهداری : 6ماه

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : -18

بهترین روش مصرف : سرخ کردنی

وزن بسته بندی :

انرژی 115/5 کیلو کالری
قند 0/55
چربی 3/06
نمک 0
اسید چرب ترانس 0/06