فرانکفورتر

ترکیبات : 70%گوشت گوساله-روغن-آرد گندم-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 45روز

میزان گوشت موجود(%) : 70

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : 1تا4

بهترین روش مصرف : گریل-سرخ کردنی-بخارپز-پختن

وزن بسته بندی :

انرژی 130 کیلو کالری
قند 0.06
چربی 9
نمک 0.72
اسید چرب ترانس 0.9