فیله ماهی قزل آلا

مدت نگهداری : 9ماه

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : -18

بهترین روش مصرف : سرخ کردنی-کبابی-فر-گریل-هواپز

وزن بسته بندی : 400-700 گرم

انرژی کیلو کالری
قند
چربی
نمک
اسید چرب ترانس