فیله مرغ سوخاری

ترکیبات : فیله مرغ-آرد سوخاری-آرد سفید-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 6ماه

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : -18

بهترین روش مصرف : سرخ کردنی-هواپز

وزن بسته بندی :

انرژی 197 کیلو کالری
قند 0
چربی 10
نمک 10
اسید چرب ترانس 0/15