ناگت مرغ سوخاری

ترکیبات : 70%گوشت مرغ-آرد سوخاری-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 6ماه

میزان گوشت موجود(%) : 70

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : -18

بهترین روش مصرف : سرخ کردنی-هواپز

وزن بسته بندی :

انرژی 207 کیلو کالری
قند 0
چربی 15/30
نمک 0/90
اسید چرب ترانس 0