ناگت مرغ و پنیر

ترکیبات : 70% گوشت مرغ- پنیر پیتزا-آرد سوخاری-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 6ماه

میزان گوشت موجود(%) : 70

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : -18

بهترین روش مصرف : سرخ کردنی-هواپز

وزن بسته بندی :

انرژی 135 کیلو کالری
قند 0/66
چربی 8/3
نمک 0/48
اسید چرب ترانس 0/03