ناگت کودکان

ترکیبات : 75%گوشت مرغ-آرد سوخاری-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 6ماه

میزان گوشت موجود(%) : 75

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : -18

بهترین روش مصرف : سرخ کردنی-هواپز

وزن بسته بندی :

انرژی 135 کیلو کالری
قند 0/66
چربی 8/3
نمک 0/48
اسید چرب ترانس 0/03