هات داگ

ترکیبات : 60%گوشت گوساله-روغن-آرد گندم-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 45روز

میزان گوشت موجود(%) : 60

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : 1تا4

بهترین روش مصرف : گریل-سرخ کردنی-بخارپز-پختن

وزن بسته بندی :

انرژی 104 کیلو کالری
قند 0.05
چربی 7.65
نمک 0.63
اسید چرب ترانس 0.77