هات داگ پنیر

ترکیبات : 60%گوشت گوساله-پنیر پروسس-روغن-آرد گندم-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 30روز

میزان گوشت موجود(%) : 60

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : 1تا4

بهترین روش مصرف : گریل-سرخ کردنی-بخارپز-پختن

وزن بسته بندی :

انرژی 325.04 کیلو کالری
قند 0
چربی 23.67
نمک 1.7
اسید چرب ترانس 0.1