همبرگر %60

ترکیبات : 60%گوشت قرمز-پیاز-آرد گندم-روغن-آرد سوخاری-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 6ماه

میزان گوشت موجود(%) : 60

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : -18

بهترین روش مصرف : سرخ کردنی-گریل

وزن بسته بندی :

تعداد در بسته بندی : 4

انرژی 269 کیلو کالری
قند 0
چربی 19/56
نمک 1.5
اسید چرب ترانس 0/18