همبرگر %85

ترکیبات : 85%گوشت قرمز-پیاز-آرد گندم-روغن-آرد سوخاری-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 6ماه

میزان گوشت موجود(%) : 85

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : -18

بهترین روش مصرف : سرخ کردنی-گریل

وزن بسته بندی :

تعداد در بسته بندی : 4

انرژی 271 کیلو کالری
قند 0
چربی 19/6
نمک 1/31
اسید چرب ترانس 0/18