همبرگر 90 درصد تازه

ترکیبات : گوشت قرمزگوساله، آرد سوخاری،پیاز، نمک،فلفل،ترکیبات مجاز

مدت نگهداری : 6ماه

میزان گوشت موجود(%) : 90

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : 0تا4

بهترین روش مصرف : سرخ کردنی-گریل

وزن بسته بندی :

انرژی کیلو کالری
قند
چربی
نمک
اسید چرب ترانس