پاپ چیک

ترکیبات : 75% گوشت مرغ-آرد سوخاری-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 6ماه

میزان گوشت موجود(%) : 75

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : -18

بهترین روش مصرف : سرخ کردنی-هواپز

وزن بسته بندی :

انرژی 135 کیلو کالری
قند 0/67
چربی 8/3
نمک 0/49
اسید چرب ترانس 0/03