کالباس خشک

ترکیبات : مخلوط گوشت گوساله-روغن-آرد گندم-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 60روز

میزان گوشت موجود(%) : 60

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : 1تا4

بهترین روش مصرف : سرد

وزن بسته بندی :

انرژی 127 کیلو کالری
قند 0.06
چربی 9.35
نمک 0.77
اسید چرب ترانس 0.94