کالباس مارتادلا

ترکیبات : 40%گوشت گوساله-روغن-آرد گندم-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 60روز

میزان گوشت موجود(%) : 40

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : 1تا4

بهترین روش مصرف : سرد

وزن بسته بندی :

انرژی 149 کیلو کالری
قند 0.06
چربی 11.77
نمک 0.72
اسید چرب ترانس 1.05