کالباس مخلوط گوشت و مرغ

ترکیبات : مخلوط گوشت گوساله و گوشت مرغ-روغن-آرد گندم-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 45روز

میزان گوشت موجود(%) : 60

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : 1تا4

بهترین روش مصرف : سرد

وزن بسته بندی :

انرژی 96 کیلو کالری
قند 0.06
چربی 5.5
نمک 0.66
اسید چرب ترانس 0.55