کالباس مرغ

ترکیبات : 90%گوشت مرغ-نشاسته گندم-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 60روز

میزان گوشت موجود(%) : 90

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : 1تا4

بهترین روش مصرف : سرد

وزن بسته بندی :

انرژی 94 کیلو کالری
قند 0.06
چربی 5.06
نمک 0.83
اسید چرب ترانس 0.55