کالباس نوروزي

ترکیبات : 90%گوشت گوساله-پسته-نشاسته گندم-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 45روز

میزان گوشت موجود(%) : 90

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : 1تا4

بهترین روش مصرف : سرد

وزن بسته بندی :

انرژی 96 کیلو کالری
قند 0.06
چربی 5.5
نمک 0.66
اسید چرب ترانس 0.55