کوکتل پنير

ترکیبات : 55%گوشت گوساله-پنیر پروسس-روغن-آرد گندم-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 30روز

میزان گوشت موجود(%) : 55

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : 1تا4

بهترین روش مصرف : گریل-سرخ کردنی-بخارپز-پختن

وزن بسته بندی :

انرژی 122 کیلو کالری
قند 0.05
چربی 9.63
نمک 0.59
اسید چرب ترانس 0.68