کوکتل گوشت

ترکیبات : 55%گوشت کوساله-نشاسته گندم-ادویه و افزودنی های مجاز

مدت نگهداری : 30روز

میزان گوشت موجود(%) : 55

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : 1تا4

بهترین روش مصرف : گریل-سرخ کردنی-بخارپز-پختن

وزن بسته بندی :

انرژی 109 کیلو کالری
قند 0.05
چربی 8.19
نمک 0.63
اسید چرب ترانس 0.68